Dedykowane systemy B2B, B2C

W czasach szumu informacyjnego podstawowym problemem jest nie tyle samo posiadanie informacji ile ich optymalne wykorzystanie.

Relatywnie często istnieje sytuacja, w której firm korzysta z kilku systemów obsługującyh konkretny obszar działań (np systemy typu ERP, CRM itp.). W takich przypadkach dochodzi do znacznego rozproszenia danych, co znacznie utrudnia ich efektywne wykorzystanie.

Aby uniknąć tego typu sytuacji oferujemy usługę integracji systemów, w taki sposób, aby analiza i przetwarzanie informacji stało się efektywne.

Nasze doświadczenie
Jako zespół specjalistów, realizujący od 10 lat biznesowe systemy dedykowane finansowane z funduszy unijnych. Możemy się pochwalić ogromnym praktycznym doświadczeniem w budowaniu nawet najbardziej skomplikowanych rozwiązań.

Niezmiernie istotne jest wyodrębnienie kilku podstawowych faz procesu integracji:

  • Analiza wymagań
  • Analiza funkcjonalna
  • Faza projektowania
  • Faza implementacji
  • Testy akceptacyjne
  • Uruchomienie
  • Rozwój aplikacji