Link (odnośnik)

Wyróżniony (aktywny) fragment strony internetowej (fragment tekstu lub obrazek) pozwalający na przejście na inna stronę www (inny adres URL) lub też wykonanie określonej czynności (np. przesłanie zawartości formularza).