Interfejs graficzny – (ang. Interface, lub GUI)

Interfejs graficzny to dominująca obecnie odmiana interfejsu użytkownika, w którym kontakt z komputerem i sterowanie programami odbywa się za pomocą okien, ikon, przycisków, suwaków i rozmaitych menu. Interfejs graficzny jest obsługiwany za pomocą myszy i sprzężonego z nią kursora, możliwe jest też używanie w interfejsie graficznym operacji klawiszowych (skrót klawiaturowy).

Istnieją odmiany interfejsu graficznego sterowane dotykiem – użytkownik po prostu dotyka ikon na ekranie (np. w przenośnych zestawach telefonów komórkowych) – lub głosem. Korzystanie z interfejsu graficznego nie wymaga pamiętania licznych nazw poleceń, co daje mu przewagę nad interfejsem znakowym. Interfejs graficzny wymaga stosowania dużych pamięci operacyjnych.