Adres URL

Unikalny adres dokumentu HTML lub XML w sieci internet. W uproszczeniu, składa się z określenia protokołu (np. http, https), domeny (np. www.freshweb.pl), ścieżki na serwerze (np. /www/) oraz opcjonalnie parametrów. W skrócie można powiedzieć, że adres URL jest nazwą, poprzez którą wywoływane są zasoby internetu, w szczególności strony WWW.