Jak chcesz się z nami skontaktować?

Wrota Powiatu Częstochowskiego

Wrota Powiatu Częstochowskiego

Z dumą zawiadamiamy, że ukończyliśmy prace nad wdrożeniem w ramach projektu Zintegrowany System e-Powiat Częstochowski.
Zlecenie obejmowało wykonanie trzech powiązanych ze sobą modułów:

 • Portal Starostwa Powiatowego w Częstochowie: „Wrota Powiatu”
 • Moduł Integracji Samorządowej: oprogramowanie online typu CRM wspomagające pracę jednostek administracyjnych
 • Cyfrowy Urząd: obejmujący stworzenie teleinformatycznego środowiska dla świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej,

 

Wrota Powiatu Częstochowskiego są centralnym elementem całego systemu serwisów internetowych, udostępniających funkcjonalności Zintegrowanego Systemu E-Powiat Częstochowski docelowym odbiorcom. Spełnia on rolę prezentacyjną i usługową, integrując i udostępniając różnorodne elementy informacyjne w jednolity i przyjazny sposób.
Spełnia on trzy podstawowe funkcje:

 • informacyjną,
 • usługową,
 • komunikacyjną.

W zakresie informacyjnym moduł dostarcza zasoby wiedzy o Powiecie Częstochowskim, przede wszystkim w zakresie informacji o:

 • regionie,
 • samorządzie,
 • gospodarce,
 • środowisku,
 • sporcie, kulturze i edukacji,
 • zdrowiu,
 • Unii Europejskiej,
 • polityce społecznej.

 

Z drugiej strony moduł wspomaga promocję różnych wydarzeń, poprzez publikowanie anonsów, relacji, dyskusje na forum.

 • Portal integruje również wiele elementów o charakterze usługowym takich jak:
 • publikacja ogłoszeń o zamówienia publicznych,
 • oferty pracy,
 • baza ofert edukacyjnych i szkoleniowych,
 • katalog teleadresowy,
 • Cyfrowy Urząd,
 • E – POWIAT CZĘSTOCHOWSKI
 • Dokumentacja Techniczna
 • Biuletyn Informacji Publicznej,
 • Moduł Turystyczny,
 • Moduł Integracji Samorządowej,
 • Podmiotowe Serwisy Informacyjne.

Jedną z ważniejszych cech takiego rozwiązania jest ujednolicenie dostępu użytkowników do różnych modułów usługowych i ich funkcji społecznościowych oraz integracja tych modułów. Mając jedno konto użytkownika można dodać dane swojego podmiotu (jednostki samorządowej, firmy, stowarzyszenia itp.) do katalogu teleadresowego, korzystać z usług Cyfrowego Urzędu, publikować ogłoszenia o prowadzonych przetargach, ofertach pracy i szkoleniowych.

W ramach omawianego rozwiązania dostarczono też szeregu mechanizmów pozwalających jego użytkownikom na czynny udział w rozwoju modułu Wrota Powiatu Częstochowskiego – świadczy to o elastyczności rozwiązania oraz kreowaniu przy współudziale społeczności lokalnej sprofilowanego pakietu informacji. Są to między innymi sondy, ankiety, forum dyskusyjne, newsletter (biuletyn informacyjny, okresowo wysyłany w postaci listów e-mail), kanały RSS oraz możliwość komentowania zamieszczonych artykułów.

Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY

ZAUFALI NAM


Strony WWW i aplikacje internetowe tworzyliśmy m.in. dla:

W CZYM MOŻEMY POMÓC?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI


Adres:

ul. Borkowska 25,
30-438 Kraków

Adresdo korespondencji:

os. Teatralne 26/8,
31-947 Kraków

   

  CHCESZ PROFESJONALNĄ STRONĘ WWW?

  ZOBACZ NASZĄ OFERTĘ