Konkurs w portalu facebook

Na zlecenie biura turystycznego OK Tours wykonaliśmy dedykowaną aplikację konkursową zaimplementowaną do portalu społecznościowego facebook. Kluczową funkcjonalnością aplikacji jest: zgłoszenie się do konkursu (aplikacja korzysta z danych zarejestrowanych w portalu facebook), dodanie pracy konkursowej w formie zdjęcia oraz głosowanie na dodane prace. Po stronie obsługi konkursu do dyspozycji jest panel administracyjny z pełnym wykazem zgłoszeń oraz możliwością ich aktywowania/dezaktywowania oraz usuwania. Warto nadmienić, że wykonana przez nas aplikacja przewiduje również przeprowadzanie konkursów tekstowych oraz video.