Jak chcesz się z nami skontaktować?

freshweb.pl współorganizatorem programu „Krakowianie Dzieciom”

freshweb.pl współorganizatorem programu „Krakowianie Dzieciom”

21.X.2010r. ruszył nowy projekt Referatu Profilaktyki – Krakowianie Dzieciom – mający na celu zwrócenie uwagi rodziców, pedagogów oraz mediów na problem niewłaściwego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzieży.

 

Informacja prasowa:

 

Program komunikacyjny Straży Miejskiej Miasta Krakowa – Krakowianie Dzieciom (Autor: infoPR)

21 października ruszył nowy projekt Referatu Profilaktyki – Krakowianie Dzieciom – mający na celu zwrócenie uwagi rodziców, pedagogów oraz mediów na problem niewłaściwego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzieży. Program został zainaugurowany konferencją prasową, w której wzięli udział: komendant Straży Miejskiej Janusz Wiaterek, rzecznik prasowy Marek Anioł, kierownik Referatu Profilaktyki, Marcin Jurczenko oraz współtwórca programu, Wiktor Kammer z agencj Times Square Public Relations.

Podczas konferencji prasowej zostały zaprezentowane podstawowe cele i zadania całego projektu Krakowianie Dzieciom, stworzonego przez Straż Miejską Miasta Krakowa, przy współpracy agencji Times Square Public Relations oraz freshweb.pl i NetSoftware.

 

Czym jest program?

Krakowianie Dzieciom to program edukowania dzieci i młodzieży na temat kluczowych zasad bezpieczeństwa, mający na celu zapobieganie pojawieniu się i rozwojowi negatywnych zjawisk, poprzez promowanie pozytywnych wzorców zachowań w formie atrakcyjnej dla dzieci i młodzieży, czyli poprzez połączenie edukacji z rozrywką i sportem.

W ramach projektu Straż Miejska organizuje liczne imprezy, które mają pokazać młodym ludziom jak można bawić się w bezpieczny sposób. Strażnicy od 13 lat w różnych placówkach oświatowych na terenie całego województwa, zapoznają dzieci i młodzież podstawowymi zasadami bezpieczeństwa na drodze i w czasie spędzania letnich wakacji.

Imprezy, w ramach programu Krakowianie Dzieciom, odbywać się będą cyklicznie, stanowić będą niejako kontynuację poprzednich akcji „Bezpieczne skrzyżowanie” czy „Bezpieczny rower”. Podyktowane jest to chęcią dotarcia z nowymi treściami do kolejnych dojrzewających grup dzieci i młodzieży oraz koniecznością zapewnienia stałej profilaktyki w dziedzinach, w których same problemy mają charakter cykliczny.

 

Smyki i Skoolersi

W pod auspicjami Straży Miejskiej powstaną dwa projekty: skierowane bezpośrednio do maluchów – Smyki (5 do 10 lat) oraz do starszych dzieci – Skoolersi (11 – 17 lat). Oba projekty mają na dotarcie do poszczególnych grup wiekowych, z informacjami o nadchodzących wydarzeniach oraz propagowanie wśród dzieci i młodzieży bezpiecznych form spędzania czasu.

 

Profilaktyka poprzez komunikację

Poza licznym imprezami i pogadankami w szkole do dyspozycji zarówno dzieci, jak ich opiekunów pozostawać będą platformy komunikacyjne. Strona www.krakowieanedzieciom.pl będzie adresowana głównie do rodziców i wychowawców. Na jej łamach będą publikowane informacje o zbliżających się wydarzeniach oraz artykuły o charakterze eksperckim na temat najczęstszych zagrożeń takich jak: wandalizm, znęcanie się nad innymi oraz nad zwierzętami. Wybitni psycholodzy oraz pedagodzy będą przybliżać i wyjaśniać poszczególne zjawiska.

Zadaniem platformy będzie informowanie o inicjatywach organizowanych przez Straż Miejską, wsparcie procesów wychowywania i edukowania dzieci i młodzieży, w sytuacjach rodzenia się negatywnych zjawisk w odniesieniu do ich dzieci/podopiecznych, wsparcie w organizowaniu wolnego czasu dzieci w sposób bezpieczny i wartościowy.

Do dyspozycji opiekunów i pedagogów pozostanie również biuro prasowe zarządzane przez rzecznika prasowego Straży Miejskiej. W ramach którego zainteresowani będą informowani o działaniach prowadzonych przez Straż.

 

Internet przyjazny dzieciom

Jak wiadomo Internet jest najpopularniejszym medium wśród dzieci i młodzieży, to tutaj młodzi ludzie bawią się, nawiązują nowe znajomości i szukają informacji, często bez nadzoru rodzica.

Zamiłowanie do surfowania po sieci można przekuć w zainteresowanie portalami skierowanymi specjalnie do ich grupy wiekowej. W ramach projektu Krakowianie Dzieciom do dyspozycji najmłodszych pozostają dwa portale www.radosnesmyki.pl oraz www.skoolersi.pl, gdzie dzieci będą informowane o zbliżających się imprezach plenerowych, zabawach i konkursach.

Strona dla najmłodszych – radosnesmyki.pl – została zaprojektowana tak, by dzieci poprzez zabawę – kolorowanki on-line, gry i czytanie ciekawych historii uczyły się podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Z kolei Skoolersi.pl – dedykowani starszym – przyjęli formę bloga, w ramach którego to młodzież będzie pisała na temat interesujących ją zjawisk i imprez. Wraz z uruchomieniem strony ruszył konkurs na redaktora strony, który potrwa do 11 grudnia 2010 roku.

Edukacja prowadzona na wszystkich trzech platformach komunikacyjnych – skierowanych do poszczególnych grup: opiekunów, dzieci i młodzieży –  ma zwiększyć skuteczność działań Referatu Profilaktyki i wspomóc strażników miejskich w wykonywaniu ich codziennych obowiązków.
Artykuł pochodzi z serwisu 24gazeta.pl – artykuły do przedruku

Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY

ZAUFALI NAM


Strony WWW i aplikacje internetowe tworzyliśmy m.in. dla:

W CZYM MOŻEMY POMÓC?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI


Adres:

ul. Borkowska 25,
30-438 Kraków

Adresdo korespondencji:

os. Teatralne 26/8,
31-947 Kraków

     

    CHCESZ PROFESJONALNĄ STRONĘ WWW?

    ZOBACZ NASZĄ OFERTĘ