Inicjalizacja umowy o powierzenie danych osobowych

Wpisz nazwę firmy lub imię i nazwisko (osoby prywatne)

Wpisz imię i nazwisko Reprezentanta (jeśli podmiot jest osobą prywatną proszę wpisać ponownie Imię i nazwisko)

Wpisz adres siedziby lub zamieszkania (ulica, nr domu/nr lokalu)

Podaj miasto siedziby lub zamieszkania

Wpisz numer NIP (format: 000-000-00-00) lub pozostaw puste jeśli jesteś osobą fizyczną.

Wpisz numer Pesel lub pozostaw puste jeśli występujesz w imieniu firmy.

Wpisz numer Regon (jeśli jesteś osobą prywatną wpisz: Nie dotyczy)

Podaj prawidłowy adres email

Wybierz bieżącą datę. Będzie to data zawarcia umowy
Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY

ZAUFALI NAM


Strony WWW i aplikacje internetowe tworzyliśmy m.in. dla:

W CZYM MOŻEMY POMÓC?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI


Adres:

ul. Borkowska 25,
30-438 Kraków

Adresdo korespondencji:

os. Teatralne 26/8,
31-947 Kraków

 

CHCESZ PROFESJONALNĄ STRONĘ WWW?

ZOBACZ NASZĄ OFERTĘ